سپتامبر 18, 2021

قیمت حفاظ شاخ گوزنی

معمولا در تولید حفاظ شاخ گوزنی از رنگ و جوش ابتدائی استفاده میگردد و وزن آن نیز به خاطر رقابتی بودن پایین است که بر کیفیت […]
سپتامبر 20, 2021

قیمت حفاظ شاخ گوزنی

  برای اتصال میلگردهای حفاظ شاخگوزنی، از دو نوع جوش الکترود و جوش CO2 استفاده می‌شود و این فاکتور نیز در تعیین قیمت حفاظ شاخ گوزنی […]
سپتامبر 21, 2021

نصب حفاظ شاخ گوزنی

  نرده شاخ گوزنی سر دیوار گارد شاخ گوزنی بر روی دیوار نصب شده و از ورود سارقین به محوطه‌ی داخلی مورد نظر جلوگیری می‌کند. به […]
سپتامبر 22, 2021

محافظ آهنی بالای دیوار

امنیتی که با استفاده از این روش ایجاد خواهد شد در قیاس با هزینه ای که از شما درخواست می شود بسیار باارزش است . اگر […]
سفارش حفاظ ← 09127800603