سپتامبر 21, 2021

نصب حفاظ شاخ گوزنی

  نرده شاخ گوزنی سر دیوار گارد شاخ گوزنی بر روی دیوار نصب شده و از ورود سارقین به محوطه‌ی داخلی مورد نظر جلوگیری می‌کند. به […]
سپتامبر 20, 2021

قیمت حفاظ شاخ گوزنی

  برای اتصال میلگردهای حفاظ شاخگوزنی، از دو نوع جوش الکترود و جوش CO2 استفاده می‌شود و این فاکتور نیز در تعیین قیمت حفاظ شاخ گوزنی […]
سپتامبر 18, 2021

قیمت حفاظ شاخ گوزنی

معمولا در تولید حفاظ شاخ گوزنی از رنگ و جوش ابتدائی استفاده میگردد و وزن آن نیز به خاطر رقابتی بودن پایین است که بر کیفیت […]
سپتامبر 16, 2021

تراکم نرده شاخ گوزنی

تعیین تراکم نرده و ارتفاع حفاظ شاخ گوزنی تعداد شاخه های حفاظ در دو متر از طول ، تراکم نرده شاخ گوزنی می نماند هر چه […]
سفارش حفاظ ← 09127800603